ČO JE POLIMEDEL?

POLIMEDEL je polymérová fólia vyrobená z medicínskeho fluóroplastu PTFE-F4A, ktorá špeciálnou výrobnou technológiou získa prakticky trvalý záporný elektrický náboj. Používa sa vo forme obdĺžnika s rozmermi 9x30cm, hrúbkou 10-50 mikrometrov. Trvalý silný záporný elektrický náboj má hodnotu 10-4C/m2. (C – Coulomb, jednotka v sustave SI pre veľkosť elektrického náboja).

 

Názov POLIMEDEL vznikol zo slov POLYmérový MEDicínsky ELektret. Kde „POLI“ bolo prevzaté z ruského originálu (po rusky sa slovo polymér píše s „i“ полимер). Elektret (gr.) je predmet z dielektrika, ktorý má stály elektrický náboj. Je elektrickým ekvivalentom trvalého magnetu. Trvalý elektrét, teda permanentne polarizované teleso, sa v prírode prakticky nevyskytuje. Čiastočne lektrétovými prvkami sú selén a síra. Na výrobu syntetického elektrétu je potrebná špeciálna technológia. Túto má ruský výrobca patentovanú a neposkytuje ju ďalším subjektom.

 

HISTÓRIA VZNIKU

POLIMEDEL bol prvý krát vyrobený v Leningrade (dnes Sankt Petersburg - Petrohrad) v podniku pre obranné technológie v roku 1989, na základe objednávky ministerstva obrany vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Toto požadovalo vyvinutie zdravotníckej pomôcky resp. technológie pre armádu bojujúcu v Afganistane, ktorá by urýchľovala rehabilitáciu zranených vojakov, bola jednoducho použiteľná v poľných podmienkach, ľahko prenosná a skladovateľná. Vývojom bol poverený tím vedcov pod vedením fyzika Michaila Aleksejeviča Kopyševa z vojenského výskumného ústavu v Leningrade a prof. Žoresa Ivanoviča Alfiorova (Nobelova cena za fyziku 2000), s Konstantinom Novoselovom (Nobelova cena za fyziku, 2010) z Leningradského technického inštitútu. 

 

Fyzik M. A. Kopyšev našiel dômyselné riešenie distribúcie elektrónov vo fólii – aplikátore. Zistil, že ako najlepší vhodný polotovar pre dielektrický aplikátor je modifikovaný polymérový film PTFE F4a, ktorý sa používa ako materiál pre cievne protézy. Tento polymér po originálnom výrobnom postupe sa stáva trvalým elektrétom, ktorý na svoje okolie účinne pôsobí elektrostatickým poľom až do vzdialenosti (resp. hĺbky pri prieniku tkanivami) 10 - 14 cm.

 

Počas nasledujúcich rokov bol POLIMEDEL klinicky testovaný v moskovských nemocniciach aj v poľných podmienkach bojových činností. Tento prostriedok fyzikálnej terapie je schválený a certifikovaný ministerstvom zdravotníctva a sociálneho rozvoja Ruskej federácie. Osvedčil sa, v praxi je používaný viac ako dve desaťročia. 

 

POLIMEDEL produkuje Sankt Peterburgská spoločnosť Elmet. Tento lekársky elektretový aplikátor stále nemá vo svete ekvivalent..

PRINCÍP FUNGOVANIA POLIMEDELu

Dalo by sa všeobecne povedať, že použitie POLIMEDELu predstavuje fyzioterapiu (podobne ako elektroliečba). V elektrostatickom poli sa uskutočňuje orientácia dipólových molekúl biologických tkanív a sú stimulované elektrokinetické deje, vďaka čomu sa aktivizujú fyziologické procesy v ovplyvňovanej oblasti. Aktivované je zlepšenie prietoku krvi v kapilárach, čo dodáva potrebnú prirodzenú výživu bunkám. Obnovuje sa smerový pohyb v telesných tekutinách, mikrocirkulácia v kapilárnom systéme, zrýchleniu prietoku krvi a preplachovaniu aj najjemnejších kanálikov. Pôsobením uvedených, ale aj mnohých ďalších faktorov (popísaných v ďalších statiach) sa zrýchľuje regenerácia tkanív, hojenie zlomenín, tlmí sa bolesť, liečia sa zápaly, atď. 

 

Aj preto, že súčasťou procesu nie je invazívne pôsobenie akejkoľvek chemickej látky, neprináša negatívne vedľajšie účinky použitia.

 

ÚČINKY POLIMEDELu

POLIMEDEL je výsledkom dlhodobej práce fyzikov a lekárov. Primárne bol vyvíjaný pre armádne použitie v úrazovej medicíne a ortopédii. Klinické výskumy ukázali, že funguje aj ako analgetikum. V mieste aplikácie tlmí bolesti pri rôznych patológiách, pomáha pri zápale priedušiek, zápale pľúc, hypertenzii. Likviduje opuchy, podliatiny, zápaly, svalové a cievne kŕče, stimuluje prekrvenie tkanív. Vedecký výskum preukázal, že každá z miliárd našich hlavných buniek (červených krviniek) je záporne nabitá. Zachovanie tejto vlastnosti je nevyhnutnou podmienkou brániaca agregácii (zoskupovaniu) i adhézii (priľnutiu) červených krviniek a vzniku "dopravnej zápchy", ktorá komplikuje rovnomernú distribúciu krvi do doslova každej bunky. Touto mikrocirkuláciou porúch sa začína veľmi veľa chronických ochorení. Krv sa cieleným pôsobením POLIMEDELu rozrieďuje, nasycuje sa kyslíkom, zlepšuje sa jej prietok. Následkom toho je aj eliminovaná hypertenzia – klesá krvný tlak. 

 

POLIMEDEL sa v praxi osvedčil najmä ako: 
- analgetikum účinne tlmiace bolesť rôzneho pôvodu
- výrazne podporný činiteľ pri hojení zlomenín a rán
- urýchľovač pri liečbe zápalových ochorení kĺbov a mäkkých tkanív
- podporný prostriedok vo všeobecnom použití v ortopédii, úrazovej chirurgii a pri liečbe popálenín
- médium pre kozmetické účely a plastickú chirurgiu

 

 

Použitie POLIMEDELu vytvára priaznivé podmienky pre prirodzené odstránenie baktérií z krvi – fagocytóza.

© 2017-2018 POLIMEDEL EU | All Rights Reserved | e-mail.: info@polimedel.eu

Search